text.skipToContent text.skipToNavigation

USLOVI KORIŠTENJA

Web stranica www.webshop.kimtec.ba (u daljnjem tekstu: web stranica) sadrži informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka Kim Tec d.o.o. putem svoje web trgovine odnosno elektroničkog prodajnog mjesta.

Kim Tec d.o.o. kontinuirano ulaže razumne napore u održavanju informacija na ovoj web stranici ažurnim, točnim i potpunim. Međutim, zbog dinamičnosti tržišta računalnom i elektroničkom opremom moguća su u manjem broju slučajeva odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranici. Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi.

Korištenjem ove web stranice smatra se da je korisnik u svakom trenutku u cijelosti upoznat i suglasan s ovim uvjetima korištenja, da razumije rizike vezane uz upotrebu web stranice te da iste prihvaća.

Kim Tec d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke na ovoj web stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se, i ove Uvjete korištenja web stranice. Kim Tec d.o.o. nije odgovorna ni za kakve posljedice ili štete proizašle iz takvih promjena. Prethodno opisane izmjene stupaju na snagu trenutkom objave te se nastavkom korištenja bilo kojeg sadržaja ove web stranice smatra da je korisnik upoznat i suglasan sa eventualnim izmjenama.

Korisnik je odgovoran za zaštitu povjerljivosti svog korisničkog računa odnosno korisničkog imena i šifre, kao i za restrikciju pristupa svom računaru te prihvaća odgovornost za sve aktivnosti (autorizirane i neautorizirane) koje se izvedu pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom ili su povezane s tim aktivnostima.

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi web stranice zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo Kim Tec d.o.o. , a zaštićena su i autorskim pravima trećih osoba. Sav je materijal dostupan za pregledavanje, no snimanje, reproduciranje, te emitiranje podataka i materijala, djelomično ili u cijelosti, nije dopušteno bez prethodnog izričitog dopuštenja Kim Tec d.o.o.. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela web stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Kim Tec d.o.o. ne može garantovati da će sve funkcionalnosti ili sama web stranica biti uvijek dostupna niti da web stranica neće sadržavati pogreške i računarske programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima. Kim Tec d.o.o. preporučuje da korisnici poduzmu potrebne mjere zaštite, npr. uporabu antivirusnih programa za detekciju virusa prije preuzimanja dokumenata i podataka, i sl. Kim Tec d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja web stranice.

Kim Tec d.o.o. zadržava pravo da spriječi pristup web stranici IP adresama (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima korištenja web stranice te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Kim Tec d.o.o. u potpunosti se odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice te za bilo kakvu štetu, izravnu ili neizravnu, materijalnu ili nematerijalnu, uključujući, ali ne ograničavajući se na izmaklu dobit, koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani korištenjem ili nemogućnošću korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba. Kim Tec d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničavajući se, za točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Hrvatsko materijalno pravo je isključivo mjerodavno za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove web stranice. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe web stranice ili su u vezi s njom.

PRAVILA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini Kim Tec d.o.o. na svojoj web stranici www.webshop.kimtec.ba koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Više o pravilima korištenja kolačića pronađite na linku.