text.skipToContent text.skipToNavigation

Naziv: Kim Tec d.o.o.

ID Broj: 4236098430006

PDV Broj: 236098430006

Sjedište: Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez, Bosna i Hercegovina

Broj žiro račun: 3382502200017274 UniCredit Bank dd

Direktor: g. Igor Došić